Варненски свободен университет
„Черноризец Храбър“,
катедра „Изкуства“ и
Департамент за чуждоезиково обучение
и следдипломна квалификация

Организират курс за допълнително обучение на тема:

„Флорален дизайн“

За курса:

Първо ниво „Флорален дизайн“ – начинаещи
Продължителност – 40 часа аудиторна заетост
Такса: 350 лв.

Курсът стартира при минимум 3 записани

График на провеждане: Подаване на заявление и заплащане на такса:
11 – 26 февруари 2023 8 февруари 2023
13 - 28 май 2023 8 май 2023
15 - 30 юли 2023 8 юли 2023
15 - 29 октомври 2023 8 октомври 2023

По време на курса ще научите: Основни понятия на флоралния дизайн, история, естетика и техника; Избор на свежи цветя, грижите за тях; Изработване на букети и композиции от свежи цветя и естествени материали, съответстващи на характеристиките на четирите сезона; Сватбена и погребална флористика; Създаване на зимна градина - оригинална декорация на всяка стая и вътрешна декорация в "зелен" стил;

Под надзора на опитния флорист-дизайнер Марина Ръкова ще изработите: две цветни аранжировки, три поздравителни букета, булчински букет и бутониера, малък погребален венец и композиция със сух растителен материал.

Второ ниво - Флорален дизайн – напреднали
Продължителност – 40 часа аудиторна заетост
Такса: 450 лв.

Курсът стартира при минимум 3 записани

График на провеждане: Подаване на заявление и заплащане на такса до:
11 - 26 март 2023 5 март 2023
10-25 юни 2023 5 юни 2023
9-24 септември 2023 5 септември 2023
12-26 ноември 2023 5 ноември 2023

По време на курса ще научите техниките в съвременния флорален дизайн.

За допълнителна информация:

Таксата се заплаща по банков път, на следната банкова сметка:
ТБ „Централна кооперативна банка“ АД
BIC: CECBBGSF
IBAN код: BG20CECB979010A3494100
основание за плащане - Курс "Флорален дизайн" – първо/второ ниво

В стойността на курса са включени разходите за използваните материали по време на обучението и за издаване на сертификата.

За допълнителна информация:

  • - за организация на обучението - Николинка Даскалова – 052/359 639
  • - за съдържание на обучението - Марина Ръкова – моб. тел. 0878 690 158