Варненски свободен университет,
катедра „Изкуства“ и
Департамент за чуждоезиково обучение
и следдипломна квалификация организират
курс за допълнително обучение на тема:

„Флорален дизайн“ –
първо ниво

Начало: Всеки месец при сформиране на група
Продължителност – 40 часа аудиторна заетост

За курса:

По време на курса ще научите: Основни понятия на флоралния дизайн, история, естетика и техника; Избор на свежи цветя, грижите за тях; Изработване на прости и по-усъвършенствани букети и композиции от свежи цветя и естествени материали, съответстващи на характеристиките на четирите сезона; Сватбена и погребална флористика; Създаване на зимна градина - оригинална декорация на всяка стая и вътрешна декорация в "зелен" стил;

Под надзора на опитния флорист-дизайнер Марина Ръкова ще изработите: две цветни аранжировки, три поздравителни букета, булчински букет и бутониера, малък погребален венец и композиция със сух растителен материал.

След завършване на курса получавате сертификат и 10% отстъпка за следващия курс – второ ниво „Използвани техники в съвременния флорален дизайн“.

Научен ръководител на курса: доц. д-р Капка Манасиева
Лектор: Марина Ръкова, флорист-дизайнер

За допълнителна информация:

За допълнителна информация:

  • - за организация на обучението - Николинка Даскалова – 052/359 639
  • - за съдържание на обучението - Марина Ръкова – моб. тел. 0878 690 158

Записване за участие:
Такса: 350 лв.
Банкова сметка:
ТБ „Общинска банка“ АД
BIC: SOMBBGSF
IBAN код: BG40SOMB91301016075801 – в лева, курс „Флорален дизайн“

Краен срок за заплащане на таксата: три дни преди началота на курса

В стойността на курса са включени разходите за : използваните материали по време на обучението, пиефлора, канап, връв, флорална тел, панделки, свежи растения и декоративни материали /зеленина, опаковъчни материали/, свежи растения, изкуствени и сухи материали за изпитната работа и издаване на сертификата.