Варненски свободен университет
„Черноризец Храбър“,
катедра „Изкуства“ и
Департамент за чуждоезиково обучение
и следдипломна квалификация

Организират курс за допълнително обучение на тема:

„Флорален дизайн“

За курса:

Първо ниво „Флорален дизайн“ – начинаещи
Продължителност – 40 часа аудиторна заетост
Такса: 350 лв.

Курсът стартира при минимум 3 записани

График на провеждане: Подаване на заявление и заплащане на такса:
10 – 26 февруари 2024 1 февруари 2024
6 - 28 април 2024 1 април 2024
8 - 30 юни 2024 1 юни 2024
10 - 25 август 2024 1 август 2024
15 - 29 октомври 2024 1 октомври 2024

По време на курса ще научите: Основни понятия на флоралния дизайн, история, естетика и техника; Избор на свежи цветя, грижите за тях; Изработване на букети и композиции от свежи цветя и естествени материали, съответстващи на характеристиките на четирите сезона; Сватбена и погребална флористика; Създаване на зимна градина - оригинална декорация на всяка стая и вътрешна декорация в "зелен" стил;

Под надзора на опитния флорист-дизайнер Марина Ръкова ще изработите: две цветни аранжировки, три поздравителни букета, булчински букет и бутониера, малък погребален венец и композиция със сух растителен материал.

Второ ниво - Флорален дизайн – напреднали
Продължителност – 40 часа аудиторна заетост
Такса: 450 лв.

Курсът стартира при минимум 3 записани

График на провеждане: Подаване на заявление и заплащане на такса до:
9 - 30 март 2024 1 март 2024
11 - 30 май 2024 1 май 2024
6 - 28 юли 2024 1 юли 2024
7 - 28 септември 2024 1 септември 2024
9 - 24 ноември 2024 1 ноември

По време на курса ще научите техниките в съвременния флорален дизайн.

За допълнителна информация:

Таксата се заплаща по банков път, на следната банкова сметка:
ТБ „Централна кооперативна банка“ АД
BIC: CECBBGSF
IBAN код: BG20CECB979010A3494100
основание за плащане - Курс "Флорален дизайн" – първо/второ ниво

В стойността на курса са включени разходите за използваните материали по време на обучението и за издаване на сертификата.

За допълнителна информация:

  • - за организация на обучението - Николинка Даскалова – 052/359 639
  • - за съдържание на обучението - Марина Ръкова – моб. тел. 0878 690 158